Centralenheter

TOA N-8000 Centralenheter 2-vägskommunikation utrymningsplats 

Centralutrustning för anslutning av upp till 4096 stycken anropsapparater och svarsapparater i gemensam anläggning för 2-vägs talkommunikation till utrymningsplats samt överföring/vidarebefordran av samtal till larmcentral.

N-8000 kan också enkelt integreras med utrops / PA anläggningar, utrymningslarm med talat meddelande, inrymningslarm, CCTV anläggningar och för att styra funktioner som dörröpning med mera.

Läs mer

Flik1