TOA N-8000

TOA N-8000 - 2-vägs kommunikation för utrymningsplats med vidarebefodran till larmcentral

TOA N-8000 är lösningen då kommunikation ska vara säker, enkel och även uppfylla de högsta kvalitetskraven. Systemet är utmärkt för användning till utrymningsplatser med eller utan krav på talöverföring till larmcentral. Upp till 4096 anrops och svarsapparater kan användas i ett gemensamt 2-vägskommunikations system för utrymningsplatser.

Med N-8000 kan central decentraliseras och ledningsnät mellan centraler och svarsapparater och anropsapparater kan utföras med 2-tråd (2x1,0) med längder upp till 1500 meter. Det ger stora kostnadsbesparingar ställt mot IP baserad överföring mellan centraler och svarsapparater samt anropsapparater. Brandklassad datakabel är dyr samt att IP överföring kräver switchar med UPS backup var 100:e meter.

Tack vare HD Voice överföring ger N-8000-systemet utmärkt läsbarhet och stor bandbredd. Systemet har fullduplex handsfreesamtal, återkopplings eliminering, brett utbud av anropsapparater och svarsapparater.

TOA N-8000 kräver ingen server och kan enkelt även integreras med telefonväxlar, talat utrymningslarm, ljuddistributionsanläggningar och CCTV anläggningar.

 

Läs mer

Flik1